نما چیست؟

نما چیست؟

خلاصه مقاله : نما چیست؟ ضوابط ساماندهی نماها را بدانیم.
کد مقاله : 1   |  تاریخ مقاله : 1393/10/12   |  نوع مقاله : علمی

نما چیست؟ ضوابط ساماندهی نماها چیست؟

نما عنصری است که امروزه جزء جدائی ناپذیر از بدنه شهری محسوب می گردد مانند دیگر پدیده های معماری دارای تاریخچه است که در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد. طبیعی است که نما به مفهوم عام خود در طراحی معماری که تصویر علمی ساختمان در یکی از جهات چهارگانه می باشد مورد نظر ما نیست منظور از نما ضلعی از ساختمان است که در معرض دید عموم و در تماس با فضاهای عمومی شهر قرار می گیرد.
نقش نما تفکیک زندگی خصوصی از زندگی شهر است، سیما و زیبائی شناسی نمای ابنیه انحصاری و انفرادی نیست، نماها تعریف کننده فضای خیابان و یا میدان هستند و به همین دلایل است که نما از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات نمای شهری ظرف ۱ ماه بوده که این کار ظرف ۱۸ سال گذشته صورت نگرفته است و این کار باعث آزاد گذاشتن دست مالکان در اعمال سلیقه های شخصی و هنرنمایی اغراق آمیز طراحان شده است تا دست به دست یکدیگر نمای شهرها را به زشت ترین و بی هویت ترین نماها تبدیل کنند.
پس از بررسی روند شکل گیری سیمای شهر تهران و ضوابط و مقررات ساختمانی موجود و پیشینه طرح، شناسائی ناهنجاری هایی که سیمای کنونی شهر را به این شکل درآورده اند صورت گرفته است و سرانجام با توجه به یافته ها و مسائل بررسی شده، معیارهای کلی و ضوابط ساخت و ساز و مسائل تاثیرگذار بر شکل گیری نماهای شهری ارائه گردیده است.

مواردی که باعث اغتشاش و ناهماهنگی در بدنه شهری می شوند به شرح زیر می باشند :

الف) اعمال سلیقه و دخالت های غیر کار شناسانه شامل :
۱-   حکمیت فرهنگ ساخت و ساز غیرحرفه ای (بساز بفروشی)
۲-   اعمال سلیقه مالک یا کارفرما
۳-   عدم استفاده از نظریات کارشناسان معمار در طراحی و اجرا
۴-   هنرنمایی اغراق آمیز برخی از طراحان

ب) ضعف تئوریک :
۱-   عدم آگاهی به اصول معماری ایران
۲-   عدم به کارگیری مدولاسیون

ج) ناهنجاری های مربوط به عدم رعایت اصول طراحی بنا :
۱-   عدم همخوانی فرم و کاربری
۲-   الحاقات زائد و غیراصولی
۳-   استفاده از گرایش های معماری بی ارزش و بی هویت

ضرورت موضوع عدم وجود ضوابط و مقررات قابل درک، که بتواند به شناسائی فضاها و مناطق مختلف شهر به صورت هویت های مستقل کمک کند، آن قدر اغراق آمیز است که نوعی وحدت بصری بیمارگونه و گسترده در تمامی نقاط شهر را موجب شده است. در آستانه جامعه مدنی نیاز به ساماندهی نما شدیداً احساس می گردد و این مهم فقط با هماهنگی دست اندرکاران ساخت و نگهداری شهر و بناهای آن میسر می گردد.
زندگی را نباید این طرف و یا آن طرف یک نما دید، در داخل زندگی خصوصی و در بیرون، زندگی عمومی در جریان است. زندگی جمعی اگر مهمتر از زندگی فردی نباشد از آن کم اهمیت تر نیست.