نماهای شيشه ای چیست

نماهای شيشه ای چیست ؟

خلاصه مقاله : ویژگی های نماهای تماماً شيشه ای را بدانید.
کد مقاله : ۵   |  تاریخ مقاله : 1393/10/12   |  نوع مقاله : علمی

نماهای تماماً شيشه ای چیست ؟ ویژگی ها و کاربرد نمای شيشه ای را بدانید.

نماهای تماماً شيشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کار می رفتند.

ویژگی های اجرای نمای تماماً شيشه ای عبار تند از :

۱-   سرعت بخشيدن به اجرا
۲-   کاهش بار مرده ساختمان های بلند
۳-   تأمين ديد يکپارچه از مناظر بيرون برای ساکنين داخل
۴-   ايجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از ديد يک ناظر شهری
۵-   نمايش زندگی درون ساختمان از بيرون به دنبال روشن و خاموش شدن چراغ های داخلی در طول شبانه روز

اما نماهای تماماً شيشه به علت ضخامت کم و مقاومت حرارتی اندک، می توانند مشکلات فراوانی را برای ساکنين فراهم آورند.

معایب و مشکلات نماهای تماماً شيشه ای عبارتند از :

۱-   افزايش بيش از حد دمای داخلی ساختمان در فصول گرم و معتدل سال :
نماهای تماماً شيشه در صورتی که سايبان خارجی مناسب برای آنها پيش بينی نشده باشد، در اوقات گرم و معتدل سال به علت تابش آفتاب به فضای داخل، سبب افزايش بيش از حد دمای داخل می شوند.

۲-   احساس عدم آسايش حرارتی در فصول سرد سال :
دمای سطح نمای شيشه ای به علت مقاومت حرارتی کم، در فصول سرد سال نزديک به دمای محيط خارج بوده و بدن افراد مستقر در نزديکی نما از طريق تشعشع با نما تبادل حرارت کرده و ساکنين احساس عدم آسايش حرارتی خواهند نمود.

۳-   مصرف زياد انرژی و آلودگی هوا :
در نماهای شيشه ای در اثر تبادل حرارت از طريق جابجايی بين هوای گرم داخل اتاق و سطح سرد شيشه، دمای داخل کاهش يافته و برای حفظ دما در حد آسايش، نياز به مصرف زياد انرژی خواهد بود. اگرچه انواع گوناگون شيشه هايی ساخته شده اند که جاذب حرارت بوده و از ورود تابش خورشيد به داخل جلوگيری می کنند، و يا شيشه های دو جداره ای وجود دارند که مقاومت هدايت حرارتی بهتری نسبت به شيشه های يک جداره دارند، اما با اين حال هنوز هم نماهای شيشه ای نسبت به ساير مصالح ساختمانی دارای ضريب هدايت حرارتی زياد بوده و باعث اتلاف حرارت زياد می شوند. اتلاف حرارتی بسيار زياد و مصرف زياد انرژی جهت تأمين گرمايش و سرمايش در نماهای شيشه ای لاجرم باعث آلودگی بيشتر هوا می گردد.