تاریخچه نما

تاریخچه نما

خلاصه مقاله : تاریخچه نما را بیشتر بدانیم؟
کد مقاله : ۲   |  تاریخ مقاله : 1393/10/12   |  نوع مقاله : علمی

نما و تاریخچه آن را بیشتر بدانیم.

نما همزاد معماری است. از آن زمان که معماری در تمدن بشری جای گشود نمای بیرونی و داخلی ساخته‌هایشان برایشان اهمیت یافت. در ساده‌ترین تعریف می توان میزان ذوق و توانایی و‌ شان اجتماعی هر یک از صاحبان این ساختمان ها را برای دیگر افراد جامعه مشخص کند.
نماسازی نشان دهنده مرتبه اجتماعی انسان ها شد و این رویه تا کنون ادامه یافته، درحالی که مولفه‌های دیگری نیز به آن افزوده شده است. حال نمای ساختمان علاوه بر هویت سازی برای ساکنان داخلی سازه بایستی نقشی را در هویت سازی خیابان، محله و در نهایت شهر و کشور بازی کند. افزون به گفته‌های قبل نما باید به عنوان جزئی از ساختمان نقش هایی در استحکام و دوام و سهولت زندگی در ساختمان داشته باشد.
نمای با کیفیت می تواند ساختار داخلی ساختمان را در مقابل عوارض و صدمات فرسایش بیرونی همچون آفتاب، باد، باران و مواد شیمیایی موجود در هوا حفظ کند.
یک نمای خوب می تواند عمر سازه زیرش را تا حدود دو برابر افزایش دهد. می تواند بی‌واسطه نقش یک عایق را بازی کند و یا با کم کردن وزن کل ساختمان حدود هزینه‌های ساخت و تعمیرات و فرسایش را بسیار بکاهد. سهولت زندگی و امنیت در هنگام طراحی نما در کشورهایی مانند ایران که به شدت با زلزله مواجه اند نیز از وظایف نوع نمایی است که استفاده می کنیم.
بنابراین با توجه بیشتر به بحث نمای مورد استفاده مان می توانیم در هزینه‌های مصرفی و جاری ساختمان هایمان کاهش قابل توجهی را داده و نسبت روانی و هزینه ی بهره برداری از ساختمان هایمان را افزایش دهیم.
اما نگاه مقطعی به مسائل از عمده مشکلات معماری در ایران است. ولی برای توسعه، ما به یک دید آینده نگر نیاز داریم.

چه نمایی بهتر است؟

به عنوان یک کارشناس به شما نمایی را پیشنهاد می کنیم که دارای شاخصه‌های زیر باشد :
۱-   زیبا باشد.
۲-   عایق باشد.
۳-   سبک باشد.
۴-   با دوام باشد.
۵-   با ساختمان دوست باشد.
۶-   هزینه ایی معقول داشته باشد.